Çıplak Arama Gitti Yerine ‘Detaylı Arama’ Geldi

 Çıplak Arama Gitti Yerine ‘Detaylı Arama’ Geldi
Okunuyor Çıplak Arama Gitti Yerine ‘Detaylı Arama’ Geldi

Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bazı değişiklikler bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikte çok tartışılan ‘çıplak arama’ kaldırılarak, yerine ‘utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde detaylı arama’ getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ‘çıplak arama’ ibaresi yönetmelikten çıkarılarak yerine ‘detaylı arama’ ibaresi getirildi.

“Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” hükmü “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte yer alan “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, “Ciddi emarelerin varlığı” ifadesinin devamına, “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi eklendi.

Ayrıca yönetmeliğe, “Hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” şartı da dahil edildi. Bununla birlikte, ‘detaylı arama’ sonrası tutanak tutulması ve aranan ile arayan kişilerin imzalarının burada yer almasının gerekli olduğu belirtildi.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle