• Ana Sayfa
  • Haber
  • Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yeni İcra ve İflas Daireleri Kurulacak

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yeni İcra ve İflas Daireleri Kurulacak

 Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yeni İcra ve İflas Daireleri Kurulacak
Okunuyor Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yeni İcra ve İflas Daireleri Kurulacak

İcra ve İflas Kanunu’daki değişiklikler yürürlüğe girdi. İş yoğunluğunun fazla olduğu illerde birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. 

Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle patlayan icra ve iflas dosyalarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir”

Kanunla icra dairelerinde yeni düzenlemelere gidildi. Getirilen bazı yenilikler şöyle:

İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir.

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle