10 Maddede Türk Lirası’nı Teşvik Paketi: Yeni Finansal Araçlar!

 10 Maddede Türk Lirası’nı Teşvik Paketi: Yeni Finansal Araçlar!
Okunuyor 10 Maddede Türk Lirası’nı Teşvik Paketi: Yeni Finansal Araçlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında Türk Lirası’ndaki değer kaybını durdurmak için yeni bir ekonomik paket açıkladı. 

Yeni finansal araçlar içeren pakette BES’te devlet desteğinin artması, TL’ye kur garantili mevduat, ihracatçıya Merkez Bankası kur desteği gibi düzenlemeler mevcut.

İşte Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik paket ve finansal araçlar 10 madde de şu şekilde:

TL mevduatta kur farkı garantisi!

İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. 

Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bunsan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

İhracatçılara Merkez’den vadeli kur!

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle  fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmaya ödenecek.

BES’te devlet katkısı arttı!

Fon büyüklüğü 205 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranı yüzde 5 artarak yüzde 30’a çıkarıldı.

İç borçlanma senetlerinde stopaj: Sıfır!

Devlet iç borçlanma senetlerinde talebi artırmak için stopaj sıfıra indirildi.

İhracatçı ve sanayicilere kurumlar vergisi indirimi!

Kurum kazançları üzerinden vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapıldı.

KDV düzenlemesi!

Katma Değer Vergisi’nin etkinliği, adaleti ve basitleştirilmesi amacıyla yeni düzenleme yapılacak.

Temettü ödemelerinde stopaj indirimi!

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve gelirin beyanı yatırımcılar açısında caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı  ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopaj yüzde 10’a indirildi.

Kamu Borçlanma Senetleri!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nden elde edilen ve bütçeye aktartılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların TL bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecek.

Altınlar yastık altından çıkıyor!

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

Kamu bankalarında öncelikli sektörlere kredi!

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırılmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.

Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredisi verilecektir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle