Merkez Bankası Açıkladı: Döviz Pozisyonlarında Azalma!

 Merkez Bankası Açıkladı: Döviz Pozisyonlarında Azalma!
Okunuyor Merkez Bankası Açıkladı: Döviz Pozisyonlarında Azalma!

TCMB verilerine göre finans dışı firma net döviz pozisyonu Kasım 2021’de 115,5 milyar dolar açık verdi.

Varlıklar da borçlar da azaldı

Kasım 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ekim 2021 verilerine göre varlıklar 1 milyar 155 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2 milyar 854 milyon ABD doları azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından(TCMB) yapılan açıklamaya göre, Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 115 milyar 533 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Ekim 2021 dönemine göre 1.699 milyon ABD doları azaldı.

Yurt dışından kısa vadeli borçlarda artış görüldü

Açıklamada şu bilgiler verildi:

‘Kasım 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3.246 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.635 milyon ABD doları ve 469 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.155 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3.483 milyon ABD doları ve 1.029 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 1.658 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.854 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2021 dönemine göre 1.758 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 1.725 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.688 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.059 milyon ABD doları azalmıştır.

Kasım 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.598 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 76.780 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.818 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ekim 2021 dönemine göre 1.554 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 düzeyindedir.’

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle