Yatırım Kurumlarında Yeni Dönem: Müşterilere Kolaylık

 Yatırım Kurumlarında Yeni Dönem: Müşterilere Kolaylık
Okunuyor Yatırım Kurumlarında Yeni Dönem: Müşterilere Kolaylık

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine müşteri edinimi ile ilgili yeni imkan getirildi

Uzaktan müşteri edinme imkanı

Pandemi sürecinde bankalara getirilen ‘uzaktan müşteri edinme’ imkanı finans sektöründe yayılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkânı getirildi. Tebliğde ayrıca bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bununla birlikte Tebliğ, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkelerini belirledi.

Tebliğ ile ilgili SPK duyurusunda uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerektiği belirtildi.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle