• Ana Sayfa
  • Haber
  • Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alımı Yapacak: Personel Alım Şartları Neler?

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alımı Yapacak: Personel Alım Şartları Neler?

 Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alımı Yapacak: Personel Alım Şartları Neler?
Okunuyor Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alımı Yapacak: Personel Alım Şartları Neler?

Kamu kuruluşlarının yayınladığı ilanlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 422 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alımı yapacak. 8 Şubat itibariyle yayınlanan personel alım kılavuzu sosyal medyanın gündeminde. Peki, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Bakanlık personel alım şartları neler? İşte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar…

Bakanlık tarafından yayınlanan personel ilanı ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yapacağı personel alım şartları belli oldu. Sözleşmeli olarak alınacak personel başvuruları ile ilgili merak edilenler…

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapacak?

Bakanlığın yayınladığı personel alım detayları şu şekilde;

Yayımlanan ilana göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak şekilde 422 sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır. 

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Personel Alım Şartları Neler?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az b70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g. Askerlik durumu itibariyle;

· Askerlikle ilgisi bulunmamak

· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle