WhatsApp Yazışmaları Kovulma Sebebi mi? Anayasa Mahkemesi’nden Karar Çıktı

 WhatsApp Yazışmaları Kovulma Sebebi mi? Anayasa Mahkemesi’nden Karar Çıktı
Okunuyor WhatsApp Yazışmaları Kovulma Sebebi mi? Anayasa Mahkemesi’nden Karar Çıktı

Bir özel şirket çalışanı WhatsApp konuşmaları gerekçesiyle işten kovulması sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. “Özel hayata saygı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği” gerekçesiyle yapılan başvuruda karar çıktı.

5 yıl önce gerçekleşen olayda işveren, çalışanın WhatsApp gruplarında firma ve kurum yöneticilerine hakaret ve iftirada bulunduğu tespit etmişti.

Bununla birlikte, çalışma arkadaşlarıyla örgütlü bir şekilde bilişim sistemini sekteye uğrattığı gerekçesiyle çalışandan savunma istendi. Çalışan savunmayı verdikten bir gün sonra işten çıkarılmıştı.

Ordu’da yaşayan vatandaş bulunduğu bölgedeki İş Mahkemesine işe iade davası açtı.

Dava dilekçesinde; akdinin haksız olarak feshedildiğini, gerekçe olarak belirtilen WhatsApp’ın çok yaygın kullanılan bir mesajlaşma uygulaması olduğunu ve yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca konuşmaların hukuka aykırı delil niteliği taşıdığını ifade etti.

2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapan çalışana 5 yıl sonra iyi haber geldi. Resmî Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre;

  • Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

  • Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine,

  • Kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ordu İş Mahkemesine gönderilmesine,

  • Başvurucunun maddi tazminat talebinin reddine,

  • 4.794,70 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine,

 Oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle