İşsizliğin Yükünü Hizmet Sektörü Çekiyor!

 İşsizliğin Yükünü Hizmet Sektörü Çekiyor!
Okunuyor İşsizliğin Yükünü Hizmet Sektörü Çekiyor!

İşsizlik Türkiye’de yapısal bir sorun olmaya devam ederken, 2021 yılı son çeyrek verileri açıklandı. Pandemi sonrası süreçte iyileşme görülmeye devam ediyor. 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 55,5’i hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,7 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile %46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %33,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla %21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla %33,7 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık artışla %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,5’i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9’u tarım, %21,6’sı sanayi, %6,1’i inşaat, %55,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,8 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %11,0, istihdam oranı %46,5 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak %11,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 290 bin kişi azalarak 3 milyon 680 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak %46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı %52,3 olarak gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak %52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,1 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %18,1 oldu.

İstihdamın %70,5’ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın %70,5’ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,5’ini işverenler, %16,4’ünü kendi hesabına çalışanlar, %8,7’sini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı %25,0 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde %25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısının %28,5’ini uzun süreli işsizler oluşturdu

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %28,5’ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

2021 Aralık’ta ücretli çalışan sayısı yıllık %8,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %6,7, inşaat sektöründe %3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %10,6 arttı.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle