Türk Şirketleri Yurt Dışına Ne Kadar Borçlu?

 Türk Şirketleri Yurt Dışına Ne Kadar Borçlu?
Okunuyor Türk Şirketleri Yurt Dışına Ne Kadar Borçlu?

TCMB, 2021 yılında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı.

Özel sektörün borcu azaldı mı?

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar ABD doları azalarak 169,4 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

‘Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 161,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar ABD doları azalarak 7,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 20,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 506 milyon ABD doları azalarak 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar ABD doları artarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar ABD doları azalışla 5,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 209 milyon ABD doları azalışla 0,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar ABD doları azalarak 105,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar ABD doları azalarak 7,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %63,0’ının ABD doları, %33,5’inin Euro, %1,7’sinin Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %37,8’inin ABD doları, %37,7’sinin Euro, %19,7’sinin Türk lirası ve % 4,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 161,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %40,0’ını finansal kuruluşların, %60,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,8’ini finansal kuruluşların, %16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.’

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle